Click thumbnail to enlarge

AVG verklaring

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf 25-5-2018 gaat de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.

Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van

belang u op de hoogte te stellen wat "Voetjes van de Vloer" doet met uw gegevens.

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

1.

Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;

2.

Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;

3.

Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;

4.

Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn;

5.

Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of

geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van organisatorische maatregelen.

Wie zijn wij?

"Voetjes van de Vloer" hondenuitlaatservice staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27341767 en is

gevestigd aan de Zegwaartseweg 74, 2723 PC in Zoetermeer.

Privacy statement "Voetjes van de Vloer"

"Voetjes van de Vloer" is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten. Zij gaat hier

integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij?

"Voetjes van de Vloer" heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:

- NAW-gegevens

- Telefoonnummers

- E-mailadressen

- Gegevens hond(en)

Op de computer van "Voetjes van de Vloer" staan uw NAW-gegevens op de facturen opgeslagen en in de mobiele telefoon

staan uw telefoonnummers opgeslagen onder vermelding van voornaam + naam hond.

Indien u geen klant meer bent bij "Voetjes van de Vloer" wordt u uit ons systeem verwijderd na 7 jaar (eisen Belasting).

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

- I.v.m. de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant.

- Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen.

- NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen

- Facturatie van de af te nemen diensten

- Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken?

- u heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan door u ingetrokken worden)

- "Voetjes van de Vloer" heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten.

- "Voetjes van de Vloer"heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken.

- "Voetjes van de Vloer"heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deelt "Voetjes van de Vloer" gegevens met derden?

"Voetjes van de Vloer" zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar

diensten uit te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In

dat geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoe lang bewaart "Voetjes van de Vloer" uw persoonsgegevens?

"Voetjes van de Vloer" bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u?

- U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u

vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.

- Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

- U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan kim_arndts@hotmail.com, "Voetjes van

de Vloer" zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek

mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door

"Voetjes van de Vloer" bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

"Voetjes van de Vloer" kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele

Privacyverklaring is te allen tijden in te zien op de website van "Voetjes van de Vloer". Deze versie is opgesteld in mei 2018.

We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende vakantie,

wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die er op dat moment heersen.

Indien u geen info-mail wenst te ontvangen meld dit s.v.p. per mail aan ons.

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heeft u nog vragen?

Bel me gerust: 06-24704255 of stuur een e-mail naar kim_arndts@hotmail.com

Copyright © 2009-2020 Hondenuitlaatservice Voetjes van de Vloer Webdesign by Simply San webdesign